SK | CZ

Zastúpené značky

Kvalita plodí kvalitu

Traco je certifikovaným dodávateľom a integrátorom najväčších svetových technologických lídrov v oblasti spravodajstva, zábavy, športových prenosov, video a audio postprodukcie.

Zastupujeme technologických lídrov

v spravodajstve, video a audio postprodukcii