SK | CZ

Produktový manažment

Poskytujeme produktový management identifikujúci najlepšie riešenie

Architektúra technologickej štruktúry sa skladá z viac systémových platforiem, obsahujúce rôzne technológie od veľkého počtu výrobcov, ktoré poskytujú riešenia v oblasti hardvéru a softvéru.

Pri zostavovaní optimálnej technologickej infraštruktúry, je potrebné použitie veľkému počtu zariadení od rôznych výrobcov. Mnohé z nich musia byť navzájom kompatibilné, alebo musia byť prispôsobené spoločnému štandardu pre komunikáciu pomocou vhodného rozhrania. Je to výzva, ktorá vyžaduje vysoké technické znalosti o technológiách pre najvýhodnejší výber produktov. Naše podrobné technické vedomosti o produktoch a 20+ ročné skúsenosti, nám umožňuje vytvárať optimálne riešenie so spoľahlivých produktov, ktoré zodpovedajú požiadavkám našich zákazníkov. Vytvorili sme certifikované globálne partnerstvo s 16+ celosvetovo uznávanými výrobcami broadcast a postprodukčných technológií. Globálny výrobcovia s dlhodobou históriou a celosvetovými skúsenosťami, poskytujú našim zákazníkom dlhodobo kvalitné technologické riešenia, servis a support na ktorý sa môžu spoľahnúť.

V praxi

Česká televize, TV Nova, TV Barrandov, TV Prima, TA3, RTVS, TV Markíza, TV JOJ, DigiSport, Jam Film, Pokrok, Studio MAT, SFU, ESIS PZ

Mohlo by vás zaujímať

Technologické poradenstvo

Efektívne návrhy konfigurácie a workflow

Servisné služby

Bezproblémové zabezpečenie vysielania a výroby

Individuálne a skupinové tréningy

Školenie podľa potrieb zákazníkov