SK | CZ

Konzultačné služby

Rýchlosť, ktorou sa svet médií mení je úžasná

Neustály dopyt po aktuálnych informáciách čo v najkratšom čase a najzaujímavejšej podobe, robí broadcast výnimočným odvetvím. Tempo zmien sa stále zrýchľuje z dôvodov kratších inovačných cyklov a nového použitia médií.

Pre mediálne spoločnosti predstavujú tieto zmeny komplexné výzvu, ako formovať a riadiť spoločnosť z obchodného a prevádzkového hľadiska. Vďaka našej viac ako 20 ročné skúsenosti poznáme špecifické požiadavky a procesy prevádzkovateľov vysielania, telekomunikácií a médií. Konzultácií vášho projektu vieme najnovšie mediálne trendy zaviesť do vašich technologických štruktúr a workflow. Odborné konzultačné služby vám zaručia efektívne riadenie času, účinne vynaloženia nákladov a nastavenia optimálnej technologickej štruktúry a workflow. Ukážeme vám ako sa vyhnúť rizikám a byť pripravení na výnimočné situácie.

V praxi

Česká televízia, TV Nova, TV Barrandov, TV Prima, TA3, RTVS, TV Markíza, TV JOJ, DigiSport, Jam Film, Pokrok, Studio MAT, SFU, ESIS PZ

Mohlo by vás zaujímať

Technologická implementácia

Spoľahlivá inštalácia a integrácia

Servisné služby

Bezproblémové zabezpečenie vysielania a výroby

Individuálne a skupinové tréningy

Školenie podľa potrieb zákazníkov