SK | CZ

Technologická implementácia

Najväčšou výhodu moderných technológii je zjednodušenie a zrýchlenie reťazca pracovných procesov a vysielania

Realizácia projektov, ktoré vdýchnu život novým technológiám alebo zautomatizujú výrobný proces, je našou štandardnou pracovnou náplňou.

Tvorba mediálneho obsahu, či už televízneho alebo filmového, vyžaduje technológie, ktoré sú pre tento odbor špecifické. Ich vývoj je pomerne veľmi dynamický a každá investícia do novej technológie predstavuje krok vpred pred konkurenciou. Dnešný svet výroby médií už nie je len o kamerách, mikrofónoch, svetlách a podobné technike, ale je veľa technológia, ktorá sa viac a viac blížia IT, svetu hardvéru a softvéru. Našou úlohou je prepojiť tieto svety tak, aby pracovali optimálne a vo vzájomnej symbióze.

Na začiatku je projekt a na konci je fungujúca technológia, to je to, o čo tu ide. Možno ešte lepšie povedané, na začiatku je nápad, ako niečo zlepšiť, zjednodušiť, zdokonaliť, urýchliť alebo zautomatizovat. Potom zostáva vymyslieť, ako to urobiť a vypracovať projekt, podľa ktorého sa prvotný nápad zrealizuje.

Implementácia technológie čiže realizáciu projektu možno v zásade rozdeliť na 3 fázy – príprava, samotná implementácia a testovanie. Každá fáza má svoje opodstatnenie a nedoporučujeme žiadnou z nich podceniť. Na základe našich 20+ ročných skúseností a odborných znalostí venujeme všetkým týmto fázam potrebnú pozornosť a zodpovedajúce nasadenie. Snažíme sa, aby implementácia technológie čo možno najmenej zaťažila zákazníka a narušila jeho prevádzku. Podpora a súčinnosť zo strany klienta je však vždy vítaná.

Za dobu nášho pôsobenia sme realizovali celý rad technologických implementácii a systémových integrácii, ktoré sa vyznačujú dodávkou špičkových technológií, moderným riešením a včasným dokončením. Do prevádzky sme uviedli časti alebo kompletný výrobný reťazec významných mediálnych spoločností, od produkcie cez postprodukciu, distribúciu obsahu, archiváciu až po vysielanie a publikovanie na rôznych mediálnych platformách a sociálnych sieťach. Našim klientom poskytujeme implementačné a integrátorské služby, ktoré predstavujú pridanú hodnotu pri zavádzaní nových technológií a pracovných postupov.

V praxi

Česká televize, TV Nova, TV Barrandov, TV Prima, TA3, RTVS, TV Markíza, TV JOJ, DigiSport, Jam Film, Pokrok, Studio MAT, SFU, ESIS PZ

Mohlo by vás zaujímať

Technologické poradenstvo

Efektívne návrhy konfigurácie a workflow

Servisné služby

Bezproblémové zabezpečenie vysielania a výroby

Individuálne a skupinové tréningy

Školenie podľa potrieb zákazníkov