SK | CZ

Avid NEXIS | EDGE

Softvérová platforma pre správu médií

Avid NEXIS | EDGE je softvérová platforma pre správu médií uložených na diskovom poli Avid NEXIS, ku ktorým sa dá vzdialene pripojiť a strihať kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Parametre

Avid NEXIS | EDGE umožňuje

 • strihať z akéhokoľvek miesta a mať prístup ku všetkým médiám na diskovom úložisku Avid NEXIS
 • vďaka web aplikácii prehrávať, komentovať, recenzovať, zdieľať médiá a zostrihy bez toho, aby ste mali softvér na strihanie videí
 • na projekte spolupracovať s ďalšími strihačmi bez ohľadu, kde pracujú, a bez toho, aby bolo nutné zabezpečovať ďalšie vybavenie

 

Jednoduchý strih videí a spolupráca na diaľku

 • softvérová platforma Avid NEXIS | EDGE je integrovaná priamo do strihacieho softvéru Avid Media Composer | Enterprise alebo Adobe Premiere Pro bez toho, aby bolo nutné opustiť strihací softvér a zároveň do diskového úložiska Avid NEXIS
 • Avid NEXIS | EDGE je priamo v ovládacom paneli strihacieho softvéru, cez ktorý sa naťahujú médiá z diskového úložiska Avid NEXIS
 • Avid NEXIS | EDGE umožňuje pracovať s médiami s nízkym rozlíšením (proxy média) aj vysokým rozlíšením, pričom na to postačí internetové VPN pripojenie
 • Avid NEXIS |EDGE umožňuje priamo a jednoducho vo webovom prehliadači prehrávať, komentovať, recenzovať a zdieľať médiá alebo zostrihy

 

Zásadné funkcie Avid NEXIS | EDGE

 • streamovanie mediálneho obsahu Avid NEXISU na klientskej stanice
 • vytváranie proxy médií pre vzdialene pripojené strižne
 • možnosť výberu prehrávania alebo strihania vo vysokom alebo nízkom rozlíšení médií
 • možnosť vytvárania si predvýberu, pridávanie komentárov, prehrávanie mediálny obsah bez nutnosti mať strihový softvér
 • zdieľanie projektu medzi ľuďmi v tíme, ktorí majú oprávnenie na projekte pracovať prostredníctvom prihlásenia sa do projektu

 

Benefity Avid NEXIS | EDGE

 • úspora finančných nákladov
 • škálovanie výroby, variabilita veľkosti tímov podľa potreby projektov
 • zjednodušenie pracovných postupov
 • flexibilita a mobilita pracovnej sily
 • rýchla a jednoduchá distribúcia médií

 

Pridaná hodnota Avid NEXIS | EDGE

 • navyše získate univerzálny renderer, ktorý môžete využívať na renderovanie efektov a exportov
 • vďaka webovým rozhraniamôžete zapojiť do výroby aj iné profesie než len strihače, napríklad dramaturgy a producentov, ktorí si potrebujú jednoducho prezrieť aktuálny zostrih a okomentovať ho
 • zefektívnenie a zrýchlenie pracovných postupov

Produktový list

V praxi

Avid MediaCentral jsme integrovali zoznam společnosti ??

Interface

Demo video

Mohlo by vás zaujímať

Avid NEXIS

Zdieľané diskové pole

Avid Pro Tolls

Audio strihový software

FileCatalyst

Vysokorýchlostné riešenie prenosu veľkých objemov dát