SK | CZ

Kontakt

TRACO SYSTEMS a.s.

Bojnická 15
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Telefon: (+421) 024 4459 873
E-mail: info@tracosys.sk

IČ: 35680458, DIČ: SK2020338980
IČ DPH: SK2020338980
Bankovní spojení: ČSOB – BIC (SWIFT): CEKOSKBX
IBAN: SK9875000000000584747553