SK | CZ

Profylaxia

Pravidelná údržba a kontrola systémov môže predísť rade komplikácií

Profylaxia predstavuje preventívnu prehliadku technológie a overenie správnej funkčnosti v pravidelných intervaloch, ktoré môže odhaliť skryté problémy a následne predísť blížiacemu sa kolapsu.

Každý systém v dlhodobej prevádzke vyžaduje pravidelnú údržbu, ktorej hovoríme profylaxia. Výrobca zvyčajne poskytuje určité odporúčania, ktorá nám pomáhajú zostaviť procedúru preventívnych činností pre určité obdobia – týždeň, mesiac a štvrťrok. Súčasťou profylaxie je súbor servisných kontrol a preventívnych opatrení, ktoré ochraňujú výrobné a vysielacie procesy pred vznikom porúch. Pomocou technologických prehliadok, diagnostických metód a špecializovaných kontrolných postupov zabezpečujeme rad preventívnych úkonov na systémoch vyťažených každodennom prevádzkou, ktoré môžu byť najčastejším zdrojom porúch. Na profylaxiu pristupujeme individuálne a vždy ju prispôsobujeme potrebám našich zákazníkov, technologickej architektúre a konfiguráciu systémov, prevádzkovým procesom, personálne štruktúre a finančné zdrojom.

V praxi

TV Prima, TA3, RTVS, TV Markíza, TV JOJ , SFU, ESIS PZ

Mohlo by vás zaujímať

Technologické poradenstvo

Efektívne návrhy konfigurácie a workflow

Technologická implementácia

Spoľahlivá inštalácia a integrácia

Individuálne a skupinové tréningy

Školenie podľa potrieb zákazníkov