SK | CZ

Referencie premeny TA3

Premena spravodajskej televízie TA3

Do TA3 sme dodali a integrovali najnovšie verzie všetkých Avid a Vizrt technológii. Video stenu s rozlíšením 6400 x 1800 px plníme grafickým obsahom cez Viz Engine 5.0. Najzásadnejšou zmenou je prechod z Viz Pilot ActiveX komponentu na Viz Pilot Edge (subscription) – HTML5 komponent s novým Image Gallery rozšírením, ktorý nahrádza predošlý Object Store.

www.ta3.com

Významnou zmenou je prechod na Avid MediaCentral Cloud UX Flex licenčný model. Výhodou prechodu na Flex licencovanie je akýsi refresh licencií tak, aby televízia išla neustále s dobou, nakoľko pri support pláne by naďalej využívala rovnaké moduly a atraktívna ponuka Flex licenčného balíku im doplnila nové licencie, ako Hoverscrub, rozšírenie kanálov a serverov pre Command, nový Acquire, rozšírenie množstva licencií pre súborovú distribúciu a pridanie licencií pre priamy súborový ingest z prostredia klienta Cloud UX, čo ocenia najmä redaktori mimo priestorov TA3. Umožní im to väčšiu flexibilitu a samostatnosť vzdialenej práce.

Premenou sa z TA3 stala moderná spravodajská mediálna platforma, ktorá šíri svoj spravodajský obsah rôznymi kanálmi, kde nosný lineárny TV kanál bude intenzívnejšie doplnený kanálmi typu On the top of TV, čiže sociálnymi sieťami, internetovým portálom a zameraním sa na mobilné zariadenia. Implementovanými technológiami od Traco Systems teraz postačuje redaktorom na vytváranie reportáži len webové rozhranie prehliadača a mobilný telefón. Vďaka 5G sieti, tak dokáže TA3 produkovať mediálny obsah prakticky odkiaľkoľvek.

Súčasťou premeny je uvedenie technológii do praxe, naučiť redaktorov inak plánovať, premýšľať odlišným spôsobom, samostatne strihať reportáže v online prostredí Cloud UX. TA3 zároveň plánuje prechod na „off shelf HW” ingest/playout server Avid Stream IO ovládaný aplikáciou Acquire z prostredia Cloud UX a rozšírenie jestvujúcej platformy Traco AI o prepis hlasu do textu.