SK | CZ

Referencie TV Markíza

TV Markíza spravodajské štúdio s veľkoplošnými LED stenami

V spravodajskom štúdiu Televízie Markíza sme realizovali grafický engine Viz VideoWall pre veľkoplošné LED steny.

Výsledkom je vykreslovanie grafiky v reálnom čase v rozlíšení 4320 x 1440 pixelov v prípade väčšej LED steny a pri tej menšej potom v rozlíšení 2880 x 1440 pixelov. Do obrazu je možné vkladať aj viackanálové živé video a zložité 3D scény renderované v reálnom čase.

Grafický obsah stien je riadený ovládacím softvérom Viz Pilot. Vďaka tomu je zmena scény prakticky okamžitá. Obidve videosteny sú technicky vybavené aj na použitie virtuálnej reality.

V praxi to znamená, že tzv. rozšírená (augumented) realita umožňuje divákom vidieť scénu obohatenú o virtuálne 3D objekty, alebo pohyblivé 3D predmety, s ktorými je živý moderátor v blízkej interakcii.