SK | CZ

Referencie Česká televízia

Rozšírenie zdieľaného diskového úložiska

Pre súčasné post-produkčné pracovisko sme zabezpečovali implementáciu novej generácie diskového poľa spoločnosti Avid. Inštalované šasi NEXIS | E5 rozšírilo kapacitu produkčného storage o nových 480 TB diskového priestoru.

Systém zdielaného poľa sa skladá z diskového šasi NEXIS | E5, riadiaceho šasi NEXIS | SDA, Ethernetového switcha a príslušnej dátovej infraštruktúry. Plne obsadené diskové šasi obsahuje 82 pevných SAS diskov (z toho 2 sú záložné) s kapacitou 6 TB, 2 SSD disky určené pre metadata a 2 Controllery, ktoré spravujú úložný priestor a poskytujú 40 Gbitové pripojenie smerom ku klientom.

Celkovo NEXIS | E5 zaberá v stojane 6U plus ďaľšie 3U pripadajú NEXIS | SDA a 40 Gbitový switch, ktorého dátová infraštruktúra je prevažne realizovaná optickými káblami. Obdivuhodnými črtami novej generácie Avid storage sú ich robustnosť, škálovatelnosť, odolnosť voči poruchám a výkonnosť.

To dokazuje tiež inštalovaná konfigurácia, E5 šasi na relatívne malom priestore (6U) pojme 84 diskov a poskytuje 480 TB hrubej kapacity. Umožňuje súčasne prevádzkovať staršiu generáciu diskových polí ISIS a ďalšiu rozšíriteľnosť v celom spektre NEXIS | Enterpise šasi až do maximálnej kapacity 4,8 PB (Q4 2017).

Odolnosť voči hardverovým poruchám je zaistená zdvojovaním jednotlivých komponentov, ako sú napájacie zdroje, chladiace jednotky, dátové disky, ale tiež riadiace jednotky, tzv. Controllery. Záverom je treba sa zmieniť o výkonnosti nového hardvéru, ktorá v základnom nastavení dosahuje 3,2 GBps, čo predstavuje priepustnosť až 400 XDCAM HD streamov súčastne. Diskové pole tak bez problémov dokáže obslúžiť niekoľko strihových klientov s 4k materiálom.

Súčasťou zákazky bolo tiež 6 nových strihových pracovísk Avid Media Composer s kompletnou výbavou pre 4k projekty vrátane prevodníka Avid Artist | DNxIO a jeden systém pre zvukovú postprodukciu na bázi Avid Pro Tools | HD Native s audio konzolou Avid Pro Tools | S3.