Project Description

Súhrn Modernizácia postprodukčnej výroby seriálu Ulica od Záznamov až po Archiv

Miesto realizácie TV Nova, Praha – Hostivař, Česko

Doba realizácie
Apríl 2015 – hlavná modernizácia s prechodom na Avid technológiu

Jún 2016 – pridanie Archívu NLTek, rozšírenie záznamu a počtu strižní

Október 2016 – pridanie separátneho Media Indexeru

Január 2018 – rozšírenie zdieľaného pola ISIS o nové pole Avid Nexis Pro 40 TB

Popis riešenia Seriál Ulica sa natáča na dvoch scénach súčasne a preto majú ateliéry dve obrazové réžie. Každá réžia zaznamenáva hlavný a odbočený záznam pomocou naberacích serverov Avid AirSpeed 5500. Výstupy z réžií sú vedené cez prepínaciu maticu, takže v prípade výpadku jedného z ingest serverov sa dá využiť druhý, aby sa natáčanie nezastavilo. Naberací server AirSpeed je 4-kanálový a ukladá záznam do formátu XDCam HD 50 Mbit.

O synchronné spustenie záznamu, prípadne synchronné prehranie sa stará aplikácia IsoSync. Zaznamenaný materiál sa automaticky prenáša na zdielané diskové pole Avid ISIS 5500 a Avid Nexis Pro. Celková fyzická kapacita oboch polí je dohromady 104 TB. Nad obidvomi diskovými poľami dohliada asset management Avid Interplay. V dôsledku veľkého počtu pribúdajúcich a ubúdajúcich súborov bola služba globálneho Interplay Media Indexeru presunutá na samostatný server s dostatočne výkonným pripojením k diskovým poliam ISIS a Nexis. Natočený materiál sa spracováva na 8 strižniach Avid Media Composer. Šesť staníc je vybavených prevodníkmi AJA IO XT. Strižne určené pre master dielov sú naviac vybavené efektovou sadou Boris Continuum Complete a jedna je rozšírená na Avid Symphony. Hotové a skontrolované diely sú posielané do archívu, ktorý má dátovú kapacitu 58TB s ochranou dát RAID-6. Služba archívu je zaistená softvérom Nearchive firmy NLTek, kterého ovládanie a správa sú plne integrované v programe Interplay Access. Pri ukladaní master klipov do archivu vzniká náhľadové rozlíšenie H264, ktoré je uložené na ISIS 5500. Tým pádom strižne môžu naďalej pracovať s hotovými dielmi, ale len v náhľadovej kvalite, ktorá nezaberá toľko miesta. Server Nearchive vytvára ešte druhé náhľadové rozlíšenie v MP4, ktoré môžu uživatelia prehrávať vo webovom prehliadači Chrome na ľubovolnom počítači v internej sieti.

Celý systém je navrhnutý a nastavený tak, aby bola zaručená dvojstupňová ochrana dát pri celom procese výroby. To znamená: diskové pole v naberacích serveroch má ochranu dát RAID50, ISIS 5500 má ochranu RAID5 + global spare, Nexis Pro má nastavenú ochranu proti výpadku dvoch diskov a Archiv server má ochranu dát RAID-6. Pravidlá automatického mazania na interných diskoch naberacieho serveru AirSpeed sú nastavené tak, aby zmazanie daného materiálu prebehlo až po uložení dielu v archíve s dostatočným časovým presahom. Tým pádom materiál počas doby výroby leží na dvoch nezávislých miestach.