Project Description

Súhrn Archívne systémy postprodukcie

Miesto realizácie Česká televízia, Praha – Kavčí hory, Česko

Doba realizácie

December 2017 – modernizácia serveru s pripojením na existujúcu LTO knižnicu

December 2018 – pridanie druhého serveru s novou väčšou LTO knižnicou

Popis riešenia Pre produkciu Českej televízie sme vytvorili dva samostatné systémy určené k archivácii.

Prvý, menší systém, robí dočasné zálohy a archivuje menšie projekty. Základom systému je Xendata server, ku ktorému sú cez dvojkanálový FC radič pripojené dve LTO-6 mechaniky pôvodnej knižnice Quantum Scalar i40. Vzhľadom k využitiu formátu LTFS môžu byť LTO-6 pásky použité ako transportné média medzi pracoviskami ČT a externými štúdiami a to aj z dôvodu, že dáta môžu byť obnovené,  tak aj v samostatných externých alebo interných LTO-6 mechanikách.

Server 1U disponuje necelými 15TB diskové cache s ochranou dát RAID10. Knižnica Quantum má 40 slotov, z ktorých 5 môžu byť mail sloty (sloty pre ľahkú výmenu LTO kaziet). Archívny server je pripojený 10 Gb Ethernetem do postprodukčnej siete Avid strižní a diskového poľa Avid Nexis.

Archivované súbory, vrátane adresárovej štruktúry sú ukladané na diskovú cache serveru a na základe nastavených pravidiel Xendata serveru sú kopírované na LTO pásky. Archivujúca služba serveru má dve základné skupiny nastavenia: pre súbory a pre pásky. Prvá určuje, ako dlho majú zostať súbory na diskovom poli serveru. Druhé nastavenie určuje, v akom formáte budú dáta ukladané na pásky a koľko kópii pások bude vytvorených pre určené dáta.

Súbory môžu mať 3 stavy:

  • na disku
  • na páske v knižnici
  • na páske mimo knižnice

Na základe toho môže mať archív neobmedzenú kapacitu a veľkosť knižnice určuje len rýchlosť a pohodlnosť obnovy dát.

Druhý systém je väčší a ľahko rozšíriteľný. 2U server má 12 dátových diskov v RAID50 s dátovou kapacitou 54,6 TB, dva porty 10Gb Ethernetu a 4-portový FC radič pre pripojenie LTO mechaník. Pripojená knižnica HP MSL 6480 má v základnom module 80 slotov, z toho môže byť 10 mail slotov. Tým pádom maximálna kapacita základného modulu môže byť až 1,2 PB nekomprimovaných dát. V súčasnosti je knižnica osadená dvomi LTO-8 mechanikami. Knižnica môže byť rozšírená o ďalších 6 expanzných modulov. Potom maximálny počet mechaník môže byť 42 a počet slotov bude 560, takže celková kapacita stúpne na 8,4 PB nekomprimovaných dát pri použití LTO-8 kaziet.

Druhý systém má naviac softvér NLTek Nearchive, ktorý umožňuje archiváciu a obnovu dát priamo z rozhrania Avid Interplay Access alebo Avid MediaCentral UX. Informácie o archivovaných objektoch sa ukladajú do Interplay databázy. Užívateľ potom môže spätne vyhľadávať v celej databáze a to, jak v produkčnej časti, tak aj v archívnej časti. NLTek Nearchive má tiež vlastné webové rozhranie, kde ja možné nie len vyhľadávať, obnovovať dáta, ale aj prehrávať archivované klipy v náhľadovej kvalite MP4. V tomto rozhraní môžete prehľadne vidieť na akých LTO páskach sú klipy uložené. Čísla zobrazené na zeleno znamenajú, že páska sa nachádza v knižnici, červená = mimo knižnicu.

Väčší systém, vzhľadom k veľkej kapacite a výkonu použité LTO-8 technológii, zálohuje a archivuje projekty veľkého rozsahu. S využitím TAR formátu je vhodný tiež na ukladanie veľkého množstva malých súborov, ako je to v prípade filmovej výroby, napr. formát súborov DPX.