Project Description

Súhrn Spravodajská stanica TA3 sa v tomto roku rozhodla pre kompletnú obnovu televíznych technológií. Našou úlohou bolo renovovať výrobný reťazec postavený na Avid produktoch a úzko ho integrovať s redakčným systémom Octopus-Newsroom. K tomu sme využili nami vyvinutý zásuvný modul Traco MediaBridge.

Miesto realizácie Televízia TA3 – Spravodajstvo, Bratislava, Slovensko.Doba realizace jún – august 2017

Popis riešenia Predmetom realizácie zákazky bol kompletný upgade zdielaného diskového poľa, virtualizácia asset managementu Avid Interplay a upgrade pripojených strihových pracovísk. Jednalo sa v našom prípade o prvú implementáciu Interplay serverového riešenia do virtualizovaného prostredia, ktoré sme realizovali na VMware platforme a Dell hardware.

K prepojeniu redakčného systému Octopus a produkčného asset managementu Avid Interplay sme vyvinuli vlastný softvérový plug-in Traco MediaBridge. Výsledkom je komfortnejšia práca v uživateľskom rozhraní Octopus Newsroom. Po prihlásení môže redaktor okamžite vstúpiť do databázovej štruktúry asset managementu Avid Interplay, rýchlo nájsť a použiť požadovaný video záber alebo sekvenciu.