Spoločnosť TRACO SYSTEMS dokončila inštaláciu grafického systému Vizrt do nového štúdia spravodajstva v televízii Markíza, kde sa od 24. augusta 2017 vysielajú všetky spravodajské relácie v novom vizuálnom štýle, ktorého súčasťou sú 2 veľkoplošné LED steny.

Nový grafický obsah spravodajských relácií, viditeľný na LED stenách, je realizovaný pomocou profesionálnych softvérových komponentov od spoločnosti Vizrt. Softvér Viz Engine poskytuje v reálnom čase vykresľovanie grafiky vo vysokom rozlíšení 4320 x 1440 pixelov, pri menšej steny potom v rozlíšení 2880 x 1440 pixelov. Do obrazu je možné vkladať aj viackanálové živé video a zložité 3D scény renderované v reálnom čase. Grafický obsah stien je riadený ovládacím softvérom Viz Pilot. Vďaka tomu je zmena scény prakticky okamžitá. Podľa potrieb televízie je tento zobrazovací systém prispôsobiteľný a s podporou TRACO SYSTEMS aj do budúcna rozšíriteľný bez rizík výpadku v televíznej prevádzke.

„V tomto projekte sme televízii odovzdali vysokú pridanú hodnotu nielen použitým vybavením, na mieru zostaveným hardvérom, ale aj nami zdieľaným know-how a dlhodobú technickú podporou,“ hovorí technický riaditeľ TRACO SYSTEMS Miro Ambra.

„Príprava projektu nového štúdia trvala 2 roky, počas ktorých sme si vyberali najlepších dodávateľov,“ uviedol Zdenko Ryšavý, riaditeľ centra techniky Televízie Markíza a dodal: „Riešenie firmy TRACO SYSTEMS splnilo všetky naše očakávania kladené na integráciu s jestvujúcimi systémami a na zobrazovanie grafických prvkov relácií na nových LED stenách.“

Obe videosteny sú technicky vybavené aj na použitie virtuálnej reality. V praxi to znamená, že tzv. rozšírená realita (augumented reality) umožňuje divákom vidieť scénu obohatenú o virtuálne 3D objekty alebo pohyblivé 3D predmety, s ktorými je živý moderátor v blízkej interakcii.