Vďaka partnerstvu spoločností Octopus Newsroom a TRACO SYSTEMS dochádza k napĺňaniu jeho podstaty, implementácii plug-inu Traco MediaBridge, ktorý exkluzívne zaisťuje prepojenie medzi systémom Octopus a Avid prostredím. Plug-in bol úspešne nasadený do reálnej prevádzky pri technologickej obnove televíznej stanice TA3.

Spoločnosť Octopus Newsroom, popredný svetový výrobca televíznych redakčných systémov, uzavrel v máji tohto roku partnerstvo s firmou TRACO SYSTEMS, vývojárom softvéru a systémovým integrátorom. Partnerstvo sa zameriava na implementáciu plug-inu Traco MediaBridge, ktorý umožňuje používateľom Octopus Newsroom prechádzať a nasadzovať mediálny obsah z produkčného asset managementu Avid Interplay pomocou pretiahnutia objektov v používateľsky prívetivom rozhraní.

Traco MediaBridge poskytuje televíznym redakciám vybaveným softvérom Octopus vysoko optimalizovaný pracovný postup na prípravu videí vrátane vytvárania ich zástupcov. Mediálny obsah je možné pridávať z asset managementu priamo do vybranej reportáže. Ďalšie funkcie zahrňujú schopnosť spúšťať akcie z používateľského rozhrania Octopu a otvárať AAF sekvencie v Avid MediaCentral | UX.

„Octopus 8 je predovšetkým rýchly a jednoducho ovládateľný redakčný systém pre každú fázu výrobného procesu od naberania médií, cez titulkovanie až po obsluhu čítacieho zariadenia,” hovorí Octopus Newsroom Technology Partners Manager Milan Varga a dodáva: „Plug-in MediaBridge rozširuje funkčnosť priamo v ovládacom prostredí Octopus pre správu obsahu tretích strán. Je to skvelý príklad integrácie softvérových systémov a zachováva zrozumiteľnosť pracovných postupov, čo umožňuje zamestnancom spravodajskej redakcie rýchle reagovať na zmeny.”

„Bolo pre nás veľmi náročné integrovať Octopus 8 s Avid MediaCentral platformou používateľsky prívetivým a intuitívnym spôsobom,“ hovorí technický riaditeľ TRACO SYSTEMS a.s. Miro Ambra a dodáva: „Spoločne s týmom Octopus Newsroom sme sa usilovali o vytvorenie otvoreného, globálneho spravodajského prostredia.“

Spolupráca vyústila reálnou inštaláciou na Slovensku. Televízny spravodajský kanál TA3 používa redakčný systém Octopus viac ako sedem rokov spoločne s post-produkčným prostredím Avid. TA3 vo svojej novej renovovanej podobe, ktorá znamenala kompletný upgrade televíznej technológie, sa zamerala na integráciu a bezproblémové fungovanie celého systému s Octopus Newsroom. To zahŕňa Vizrt grafiku, strižne Avid NewsCutter, čítacie zariadenie Autoscript a playout Avid Command, všetko integrované s redakčným systémom Octopus. A softvérový plug-in Traco MediaBridge je jedným zo základných kameňov celej integrácie.